Juridische info

 • Fidea is een naamloze vennootschap met zetel in België. Fidea nv is als verzekeringsonderneming toegelaten door de Nationale Bank van Belgie (NBB) onder code 0033 voor alle verzekeringstakken van de groep van activiteiten Niet-Leven en voor de verzekeringstakken 21, 22, 23 en 26 van de groep van activiteiten Leven.

  BTW BE 0406.006.069 -  RPR Antwerpen
  IBAN BE15 7332 4832 0030 - BIC KREDBEBB
  NBB 0033 -  FSMA 028672 A

  Maatschappelijke zetel:
   Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen.
  Zonale zetel:
  Place du Luxembourg 1, 1420 Braine-l’Alleud


  De wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten reglementeert de beroepsactiviteit van Fidea nv als verzekeringsonderneming.

  Meer informatie over de toelating van Fidea nv en de reglementering van haar activiteit als verzekeringsonderneming vindt u op de website van de NBB (www.nbb.be)onder de rubriek ‘Prudentieel toezicht’. Hierna vindt u de contactgegevens van de NBB

  Nationale Bank van België
  Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
  +32(0)2 221 27 31
  insurance.supervision@nbb.be

  Fidea heeft ook een inschrijving als verzekeringsagent bij de de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) onder nr. 028672 A voor alle verzekeringstakken.

  Meer informatie over de inschrijving van Fidea nv en de reglementering van haar activiteit als verzekeringsagent vindt u op de website van de FSMA www.fsma.be onder de rubriek ‘Tussenpersonen>Verzekeringen’.  Hierna vindt u de contactgegevens van de FSMA:

  Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
  Congresstraat 12-14, 1000 BRUSSEL+32(0)2 220 52 11
  via het elektronisch contactformulier op www.fsma.be

   

  De ‘Foreign Account Tax Compliance Act’ (kortweg Fatca) is belastingwetgeving van de Verenigde Staten die ertoe strekt ‘US persons’ te identificeren die een rekening of andere financiële producten aanhouden buiten de VS. In het kader van een intergouvernementeel akkoord dat België heeft gesloten met de VS is deze regelgeving van toepassing in België.

  Als buitenlandse financiële instelling heeft Fidea nv in het kader van Fatca/IRS volgend Global Intermediary Identification Number (GIIN): H77JJY.99999.SL.056.

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: